Sağlıkta şiddetin önlenmesi, sıfır şiddet, sıfır tolerans projesi
15 Mart 2023

Sağlıkta şiddetin önlenmesi, sıfır şiddet, sıfır tolerans projesi kapsamında Samsun Barosu, Samsun Üniversitesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin hocalarının vermiş olduğu eğitmenler kapsamında, hastanemiz personelinin katılımı ile başarılı bir eğitim süreci tamamlanmıştır. Eğitimde emeği geçen tüm eğitmenlere ve personelimize teşekkür ederiz.