Bebek Dostu Hastane

Başarılı Emzirme Politikası

Alaçam devlet hastanesi

Başarılı emzirme politikası

 

1. Alaçam Devlet Hastanesinde anne sütünün, bebekler için en ideal besin olduğu kabul edilmektedir. Anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan emzirmeye ilişkin yazılı bir emzirme politikası hazırlanmış olup, tüm personel tarafından benimsenmiştir.

 

2. Hastanemizin tüm birimlerinde bebek formüllerinin pazarlanması ile ilgili  uluslar arası yasa benimsenmiştir. Kurumumuzda anne sütü muadillerinin  reklam ve pazarlamasına izin verilmemektedir.

 

3. Hastanemizde bebek dostu hastane komitesi kurulmuş olup bu alandaki veri izleme ve sürdürülebilirlik çalışmaları işbirliği içinde devam etmektedir.

 

4. Hastanemizdeki tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda hizmet ici eğitim almış olup annelere destek olmak konusunda yetkin ve beceri sahibidir.

 

 5. Hastanemize başvuran tüm hamilelere "anne sütünün önemi, emzirmenin yararları ve yöntemleri" konusunda bilgi verilmektedir.

 

6. Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması  sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde  sürmesi için destek olunmaktadır.

 

7. Annelere emzirmenin nasıl olacağı, emzirme yöntemleri ve bebeklerinden ayrı  kaldıkları durumlarda sütün salgılanmasını nasıl sürdürebilecekleri  gösterilmektedir.

 

8. Tıbben gerekli olmadıkça yeni doğanlara anne sütünden başka yiyecek, içecek  verilmemektedir. İlk 6 ay sadece anne sütü verilmesi devamında ise uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar  sürdürülmesi konusunda aileler bilgilendirilmektedir.

 

9. Hastanemizde kaldıkları süre boyunca anne ile bebek 24 saat aynı odada kalmaktadır.

 

10. Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt  vermesi konusunda destek olunarak, bebeğin her isteyişinde emzirilmesi teşvikedilmektedir.

 

11. Emzirilen bebeklere yalancı meme, emzik ve biberon verilmemekte, riskleri konusunda aileler bilgilendirilmektedir.

 

12. Ebeveynler, taburculuk öncesinde bebeklerini emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmekte, taburcu olduktan sonra anne ve bebek bu konuda izlenerek, anne sütü vermeye teşvik edilmektedir.

 

14 Nisan 2022