Evde Sağlık
22 Şubat 2022EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ

Misyon: Evde Sağlık Hizmetine başvuru yapan tüm birey ve ailelerine 15 dakika içinde telefon ile ulaşarak; profesyonel sağlık çalışanları tarafından sunulan hizmeti ulaşılabilir hale getirmek, tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden hasta hakları ve mahremiyetine saygı duyarak, en son bilgi ve teknoloji desteği ile birey sağlığının süreğenliğini sağlamak; etkin tanı, tedavi ve bakım hizmetleriyle hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.

Vizyon: Evde Sağlık Hizmeti Sunumunda; hasta, bakım verici ve aile bireylerini bütüncül olarak ele alan, ihtiyaçlarını bilimsel gelişmeler ışığında belirleyen, bireye özgü bakıma odaklı, sorunlara alternatif çözüm yolları bulan ve yaşam kalitesini yükselten kaliteli, güvenilir bir sağlık hizmeti sunmaktır.

Değerler:

 • Hasta ve hasta yakını haklarına azami düzeyde saygı göstermek
 • İnsan onuruna saygılı davranmak
 • Etik değerler doğrultusunda hizmet vermek
 • Tüm personeller ile koordineli bir şekilde çalışarak hasta ve yakınlarına kaliteli, etkin bir hizmet sunmak
 • Hastalara hiçbir fark gözetmeksizin bakım ihtiyaçları doğrultusunda eşit hizmet vermek
 • Hizmet veren ve hizmet alan bireylerin karşılaşabileceği, önceden öngörülebilen risk ve tehlikelere karışı önlem alarak, bunların en aza indirilmesi

EVDE SAĞLIK HİZMETİ KAPSAMINDA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Muayene,
 • Pansuman yapılması,
 • Beslenme sondası takılması veya değiştirilmesi,
 • İdrar sondası takılması veya değiştirilmesi,
 • Tetkik için numune alınması,
 • İlaç raporlarının çıkarılması,
 • Bez ve yatak raporlarının çıkarılması,
 • Diş hekimi muayenesi
 • Protez yapımı
 • Protez tamiri
 • Diş çekimi
 • Diş taşı temizliği
 • Hastaların evlerinden hastaneye ve hastaneden evlerine nakil hizmetleri,
 • Hastanede muayene, konsültasyon vb. işlemlerin yaptırılması,

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURU KOŞULLARI

 • Terminal dönem kanser hastaları,
 • KOAH hastaları,
 • SVH geçirmiş hastalar,
 • Alzheimer,
 • Demans,
 • Parkinson,
 • Hipertansiyon,
 • Diyabet,
 • MS
 • Travma, kaza gibi vb nedenlerle yatağa bağımlı hale gelmiş hastalara hizmet verir.