Temizlik Komitesi
31 Aralık 2018

ADI SOYADI

ÜNVANI

Satılmış TURAL

İdari ve Mali İşler Müdürü

Ayfer ARPA

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Semiha EREN

Ebe( 1. Kat Kontrol Sorumlusu )

Ayşegül DURAN

Ebe ( 2. Kat Kontrol Sorumlusu )

Sezgin DENİZ

Hemşire ( Zemin Kat Sorumlusu )

Osman ACAR

Sağlık Memuru ( Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlusu )